Mercedes admin

Wie is Mercedes Sharrocks?

Mercedes is Spiritueel Medium, Intuïtief Coach, Schrijver en geef les in Aalsmeer.  Ze is in Engeland geboren, heeft van haar vierde tot haar zestiende in Nederland gewoond. Daarna heeft ze de  universitaire opleiding  Europese Studies gedaan  in Engeland, Duitsland en in Portugal voortgezet. 

Mediumschap

In 2008, na het overlijden van haar dochter Olivia kwam het Mediumschap op haar pad. Ze heeft toen de driejarige Opleiding aan de Academie voor Mediumschap van Jose Gosschalk afgerond, gevolgd door de Mentorship en Advanced Mentorship van Mavis Pittilla. Daarnaast heeft ze ook meerdere cursusweken aan de Arthur Findlay College in Stansted gevolgd.

SPRITUELE ERVARINGEN

Als kind was ze al gevoelig en heeft ze zich altijd anders gevoeld. Een paar weken na het overgaan van haar dochter, begon ze de aanwezigheid van overledenen te voelen. Ze kreeg contact met haar overleden opa en overgrootoma en leerde dat alles met een reden gebeurt.  Ze ervaarde toekomst voorspellingen en wist dingen van mensen zonder dat ze het zou kunnen weten.   Dromen en synchroniteiten moedigden haar aan om het spirituele pad te volgen en ze voelde heel sterk dat ze geleid werd om zich verder te ontwikkelen om mensen te helpen en te inspireren. Jose Gosschalk en Mavis Pittilla hebben haar hierbij begeleid.

Ze is hun enorm dankbaar voor alles wat ze  van hen heeft  geleerd. De trainingen aan de Arthur College in Stansted hebben haar hierbij ook geholpen evenals meerdere workshops van James van Praagh en Tony Stockwell.

Curriculum Vitae

*Portsmouth University - BA Hons Eurpean Studies met Duits en Engels

* Opleiding aan de Academie voor Mediumschap van Jose Gosschalk ( 3 jarig)

*Mentorship Programma van Mavis Pittilla

*Advanced Mentorship van Mavis Pittilla